ویلیام در دست زانا

ویلیام دانبر.William Dunbar  به راحتی توانست با بچه های مدرسه ی "کادیک" جورشود. او قد بلند ،اسرارآمیز وبا اعتماد به نفس است و مودبانه صحبت میکند . او به راحتی میتواند جلب توجه کند و خودش را دربرابر  Yumi مهم جلوه دهد. او تنها کسی است که جرئت کرده آشکارا به  Yumi نزدیک شود و احساستش را به او نشان دهد که این کار William را تنها بزرگترین تهدید برای  Ulrich و علایق پنهان او نسبت به  Yumi  قرار داده است.  William  با شجاعت و دلیری برای جنگ با  X.A.N.A به این گروه پیوست.

 

اما یکبار در  sector 5(ناحیه ی پنجم دنیای Lyokoکه در حقیقت محل زندگی  X.A.N.A است.) به توصیه های دوستانش گوش نکرد و ذهنش تحت اختیار  X.A.N.Aدرآمد. از آن به بعد او تحت تاثیر  X.A.N.Aاست و به مبارزه علیه yumi, Aelita, Odd و Ulrich میپردازد. او میتواند به سرعت تبدیل به مه شود و حرکاتی بسیار سریع در این حالت دارد.و او کنترل هیولاها را در دست داردو روی مانتاهای سیاه ( Black Manta) سوار میشود. او یک شمشیر اندازه قدش دارد که آرم  X.A.N.A روی آن حک شده است.در دریای دیجیتالی توسط Rorkal جابه جا میشود.  Rorkal حدودا شبیه  navskid  است.

بچه ها نظر یادتون نره ها!

 

/ 3 نظر / 47 بازدید
هستی

عکس های خیلی قشنگی بود[لبخند]

ایدا

من این قسمته کارتونو صصصصصصصصصدبار دیدمو وصصصصصصصصصصدبار دلمو شکست