داستان لیوکو

زمانی که یک کارخانه ی قدیمی نزدیک مدرسه ی "کادیک" توسط چهار دانش آموز به نام های Yumi, Jeremie , Ulrich وOdd کشف شد آن ها با یک ابر کامپیوتر عظیم مواجه شدند. Jeremie  پس از برسی آن ابر کامپیوتر فهمید که میتواند گروه را به دنیایی مجازی به نام Lyoko که توسط آن ابر کامپیوتر کنترل میشد انتقال دهد. یک بار در Lyoko آنها با یک دختر مجازی انسان نما به نام  Aelita  دیدار کردند . او داستان  X.A.N.A را گفت ویروسی که آن ابر کامپیوتر را آلوده کرده بود و تهدید کرده بود که میتواند Lyoko را نابود کرده و کنترل کامل زمین را دردست بگیرد. آن ویروس  شروع به آزاد کردن هیولاها کرده بود و در زمین آشوب به پا کرده بود. هر دو دنیا در خطر نابودی بودند. آنها با کمک   Jeremie توانستند Aelita را مادی کنند و بر روی زمین بیاورند.این کار به ظاهر اورا از چنگال X.A.N.A نجات میداد.اما آن ابر ویروس به این راحتی ها دست بردار نبود. قهرمانان ما نمیتوانستند دنیای  Lyoko را در امان X.A.N.A که هر روز قویتر و قویتر میشد و شروع به ایجاد هیولاهای جدید کرده بود  رها کنند. خوشبختانه   Jeremie توانست با نوشتن  برنامه هایی در  آن ابر کامپیوتر به دوستانش در دنیای مجازی قدرت و سرعت دهد. آنها با پیدا کردن خاطرات  Franz Hopper  به وجود آورنده ی دنیای Lyoko ، توانستند راه حلی برای نابودی  XANA بیابند.اگر آنها میتوانستند به راز ضدویروس پی ببرند آنگاه میتوانند از آن برای نابود کردن  X.A.N.A استفاده کنند.

lyoko2

                                                  

 

lyoko3

 

 

 

آیا قهرمانان ما قادر به خاتمه دادن تهدید  X.A.N.A خواهند بود؟ چیزی که روشن است این است که آنان برای بردن حاضراند هر ریسکی را بپذیرند.

نظرتوبده باشه؟لبخند

/ 0 نظر / 65 بازدید